Completare si transmitere declaratie Intrastat

Obligatia furnizarii de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care indeplinesc simultan urmatoarele conditii:
1. sunt inregistrati in scopuri de taxa pe valoare adaugata – adica au cod de identificare fiscala;
2. realizeaza schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
3. valoarea totala anuala a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele doua fluxuri, introduceri si respectiv, expedieri, depaseste pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Pentru anul 2019 se mentin pragurile valorice din 2018, respectiv 900.000 lei pentru expedieri intra-UE de bunuri si 900.000 lei pentru introduceri intra-UE de bunuri.

Declaraţia Intrastat trebuie transmisă lunar către INS, doar în format electronic.

Tariful se stabileste in functie de numarul de achizitii/expedieri intracomunitare, incepand de la 50 lei.

Nu ezitati sa ne contactati pentru informatii suplimentare!