Infiintare intreprindere familiala (I.F.)

Intreprinderea Familiala este intreprinderea economica, fara personalitate juridical, organizata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa, fiind constituita din doi sau mai multi membri ai unei familii.

Membrii unei intreprinderi familiale pot fi simultan:

  • persoana fizica autorizata;
  • titular al unor intreprinderi individuale;
  • salariati ai unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel in care si-au organizat intreprinderea familiala.

Acte necesare infiintarii unei I.F.

• Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii denumirii (numele persoanei fizice+ sintagma ‘’Intreprindere Individuala’’);

• Cartile de identitate ale membrilor intreprinderii familiale;

• Acordul de constituire al intreprinderii familiale;

• Dovada sediului profesional;

• Acordul Asociatiei de proprietari si al vecinilor (daca este cazul);

• Documente care atesta pregatirea.experienta profesionala(diplome, certificate de calificare profesionala);

• Specimenul de semnatura al reprezentantului intreprinderii familiale;

• Procura speciala pentru reprezentantul intreprinderii familiale desemnat prin acordul de constituire (inscris sub semnatura privata).

• Documente doveditoare pentru patrimonial de afectatiune (declaratie pe propria raspundere);

Serviciile noastre includ:

• Obtinerea rezervarii denumirii la Registrul Comertului;

• Intocmirea documentatiei de autorizare si a documentatiei fiscale;

• Depunerea si ridicarea actelor de la Registrul Comertului. 

Tarif: 300 lei