Infiintarea sau desfiintarea de puncte de lucru

Actele necesare infiintarii unui punct de lucru sunt:

 • Cererea de înregistrare;
 • Declaraţia – tip pe propria răspundere, în original, semnată de asociaţi sau administratori/membrii ai directoratului, (modei 3);
 • Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic/Consiliului de administraţie/ directoratului, în cazul în care este abilitat în acest sens (original);
 • Dovezile privind sediile secundare (un contract pe numele societatii), (copie);
 • Daca este cazul acordul asociatiei de locatari / proprietari;
 • Actele necesare infiintarii unui punct de lucru sunt:
 • Cererea de înregistrare;
 • Actul modificator prin care s-a decis desfintarea punctului/punctelor de lucru;
 • Certificatul constatator de autorizare in original (care atesta existenta punctului de lucru)

Serviciile noastre includ:

 • redactarea actului modificator prin care s-a decis infiintarea sau desfintarea punctului de lucru;
 • completatare formularelor;
 • intocmirea dosarului;
 • depunerea la registrul comertului;
 • ridicarea actelor.
 • Bonus: O sedinta de consultanta fiscala gratuita.

Tarif: 300 lei