Autorizatia de construire

Autorizatia de construire este actul care confera dreptul de a construi, consolida sau repara o constructie deja existenta. Acest act se elibereaza de primarie in baza unui dosar ce contine o serie de acorduri si avize si are o valabilitate de cel mult 12 luni de la acordare.

Obligatia detinerii autorizatiei de construire este reglementata in Legea nr. 50/1991. Autorizatia se emite la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil (teren si/sau constructie), cu respectarea prevederilor documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Conform prevederilor legale, se pot emite autorizatii de construire si fara documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism, cum ar fi pentru urmatorele:

• lucrari de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare si de conservare a cladirilor de orice fel, cu conditia mentinerii aceleiasi functiuni, a suprafetei construite la sol si a volumetriei acestora;

• lucrari de reparare privind cai de comunicatie, dotari tehnico-edilitare si altele asemenea, fara modificarea traseului si, dupa caz, a functionalitatii acestora;

• lucrari de reparare privind cai de comunicatie, dotari tehnico-edilitare si altele asemenea, fara modificarea traseului si, dupa caz, a functionalitatii acestora;

• lucrari de reparare privind imprejurimi, mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri si gradini publice, piete pietonale si celelalte lucrari de amenajare a spatiilor publice; lucrari de cercetare si de prospectare a terenurilor – foraje si excavari -, necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, exploatarilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari;

• organizarea de tabere de corturi.

Atentie! Autorizatia de construire nu este necesara pentru lucrarile care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul architectural al acestora.

Echipa noastra va sta la dispozitie pentru consiliere, asistenta si/sau reprezentare pentru obtinerea autorizatiei de construire.

Nu ezitati sa ne contactati pentru informatii suplimentare!