Infiintare intreprindere individuala (I.I.)

Intreprinderea Individuala (I.I.) este intreprinderea economica, fara personalitate juridical, organizata de un intreprinzator persoana fizica, care are obligatia sa ceara inregistrarea la Registrul Comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice.

Acte necesare infiintarii unei I.I.:

• Copie act de identitate;

• Documente care atesta pregatirea.experienta profesionala(diplome, certificate de calificare profesionala);

• Dovada detinerii spatiului destinat sediului profesional;

• Acordul Asociatiei de proprietari(daca este cazul);

• Specimen de semnatura all intreprinzatorului persoana fizica, titular al intreprinderii individuale legalizat notarial;

Serviciile noastre includ:

• Intocmirea documentatiei de autorizare si a documentatiei fiscale;

• Depunerea si ridicarea actelor de la Registrul Comertului. 

Tarif: 300 lei