Infiintare asociatie

Asociatia – Este reprezentată printr-o convenţie în care mai multe persoane oferă permanent resurse materiale, cunoştinţe şi forţă de muncă, iar principalul aport este de a susţine activităţile comunităţilor locale, regionale sau internaţionale.

Ordonanta nr. 26/2000 – prezintă asociaţiile ca fiind organizaţii formate din cel puţin trei persoane care contribuie cu diferite resurse materiale sau intelectuale pentru realizarea unor activităţi de interes general, dar şi al unor activităţi desfăşurate în interes personal, nepatrimonial, al membrilor lor.

Asociatia dobandeste personalitate juridical prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflate la grefa jjudecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

Actele necesare pentru dosarul de înfiinţare a unei Asociaţii sau a unei Fundaţii sunt următoarele:

  • dovada Rezervării Denumirii- Ministerul Justitiei
  • dovada achitarii taxei judiciare de timbre in suma de 100 lei
  • cărtile de identitate ale membrilor fondatori
  • dovada sediului
  • acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor (dacă este cazul)
  • dovada patrimoniului initial- 200 lei
  • cazierul fiscal al membrilor fondatori sau Certificat fiscal pentru persoane juridice- Anaf
  • act constitutiv + Statut (intocmite şi acceptate de avocat/notar)

Serviciile noastre includ:

• Obtinerea dovezii privind disponibilitatea si a rezervarii denumirii;

• Completarea cererii de inregistrare;

• Conceperea, redactarea si atestarea actului constitutive;

• Conceperea, redactarea si atestarea statutului;

• Conceperea si redactarea contractului de comodat/contractului de inchiriere;

• Achitarea taxelor judiciare de timbru;

• Constituirea, depunerea dosarului, reprezentarea si ridicarea actelor de la judecatorie;

Tarif: 1.000 lei (toate taxele incluse)