Excluderea sau retragerea asociatilor

Actele necesare retragerii unui asociat sunt:

 • Cererea de înregistrare;
 • Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic/ Consiliului de administraţie/ directoratului sau actul adiţional la actul constitutiv (original);
 • Contractul de cesiune in original;
 • Actul constitutiv actualizat;
 • Dupa caz declaratie de asociat unic;

Serviciile noastre includ:

 • Conceperea si redactarea actului modificator;
 • Conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat;
 • Conceperea si redactarea contractului de cesiune;
 • Intocmirea dosarului;
 • Depunerea dosarului la registrul comertului;
 • Ridicarea actelor de la Registrul Comertului;

Tarif: 450 lei (toate taxele sunt incluse)