Autorizatia sau Acordul de Functionare

Autorizarea desfasurarii unei activitati se face in mod formal, prin inscrierea ei in Registrul Comertului la infiintarea entitatii care va presta activitatea sau prin mentiune, de regula prin declaratie pe propria raspundere a administratorului, insa exista si unele autorizatii care sunt necesare conform prevederilor unor legi speciale, cum este cazul O.U.G. nr. 99/2000 privind comercializarea […]

Autorizatia de mediu

Obligatia detinerii autorizatiei de mediu este strict legata de codurile CAEN pe care o societate le inregistreaza la Registrul Comertului inainte de a incepe activitatea. Lista codurilor CAEN care necesita obtinerea autorizatiei de mediu se gaseste in Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007. Pentru obtinerea autorizatiei de mediu se […]

Autorizatia DSP

Autorizatia DSP (autorizatia sanitara) se emite de catre autoritatea competenta in a carei raza teritoriala se afla sediul social si/sau sediile secundare ale comerciantului. Autorizatia este un act care conditioneaza functionarea comerciantilor de respectarea legislatiei sanitare in vigoare, respectiv Directia de Sanatate Publica judeteana sau a Municipiului Bucuresti. In cazul in care activitatea desfasurata nu […]

Autorizatia DSV

Autorizatia DSV (autorizatia sanitar-veterinara) se emite de catre autoritatea competenta in a carei raza teritoriala se afla sediul social si/sau sediile secundare ale comerciantului, respectiv Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor judeteana sau a Municipiului Bucuresti.  Pentru obtinerea autorizatiei DSV este necesara efectuare unor demersuri la Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. In […]

Autorizatia PSI

Autorizatia PSI (autorizatia privind securitatea la incendiu) se emite de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Judetean (ISU) sau al Municipiului Bucuresti. Aceasta autorizatie certifica faptul ca o constructie indeplineste criteriul de securitate la incendii in urma unor verificari de teren si a obtinerii unor documente. In functie de tipul cladirii, conform legii, este nevoie […]

Autorizatia pentru amplasarea unei reclame luminoase

Pentru amplasarea semnelor publicitare (firma luminoasa, recclama luminoasa, panou publicitar, caseta luminoasa, banner, steag publicitar, mesh, litere volumetrice, sigla, copertina), conform Legii nr. 50/1991, este necesara obtinerea unei autorizatii de construire de la primaria in raza careia se afla obiectivul. Procedura de autorizare a unei firme sau reclame este similara celei de construire a unui […]

Obtinerea avizului pentru difuzarea de muzica (autorizatia ORDA)

Organismele de gestiune colectiva a dreptului de autor si a drepturilor conexe sunt persoane juridice constituite prin libera asociere, avand ca obiect principal de activitate colectarea si repartizarea drepturilor a caror gestiune le este incredintata de catre titular. In Romania, sunt organizate si functioneaza cu avizul ORDA 16 organisme de gestiune colectiva. Acestea sunt impartite […]