Infiintare societate cu raspundere limitata-debutant (S.R.L.-D)

Infiintare firma SRL-D

Societatea cu raspundere limitata debutant pe scurt SRL-D este un tip de forma juridica a societatilor comerciale aparut in anul 2011. Acest tip de societate comerciala este reglementat de Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 6/2011.

Potrivit O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, acestea pot fi infiintate de intreprinzatori cu capacitate de exercitiu deplina, care indeplinesc urmatoarele conditii:

  • au capacitate juridica deplina de exercitiu;
  • anterior datei inmatricularii societatii în Registrul Comertului nu au mai detinut si nu detin calitatea de actionar sau asociat al unei intreprinderi constituite in spatiul economic european;
  • infiintează pentru prima data o societate comerciala cu raspundere limitata in conditiile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind societatile comerciale si ale OUG nr. 6/2011;
  • declara pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale pentru declaratii mincinoase, ca indeplinesc conditiile prevazute la lit. b, pe care o depun la Registrul Comertului odata cu cererea de inmatriculare a societatii.

CONDITII INFIINTARE FIRMA SRL-D

  • este societate cu raspundere limitata (SRL), care functioneaza pe durata nelimitata, in conditiile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare;
  • se incadreaza in categoria microintreprinderilor in conditiile Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si ale OUG nr. 6/2011;
  • este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) intreprinzatori debutati asociati. Conditiile pentru intreprinzatorul debutant trebuie indeplinite de fiecare dintre asociati;
  • este administrata de asociatul unic sau de unul sau mai multi administratori dintre asociati;
  • are in obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare (CAEN Rev 2).In cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societatii următoarele: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activiati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante şi psihotrope, precum si activitatile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

Nota: Desi SRL-D-ul inca mai poate fi infiintat, acesta si-a pierdut utilitatea principala: programul dedicat nu mai exista iar scutirea de la plata CAS-ului din partea angajatorului a disparut si ea ca urmare a trecerii contributiilor sociale de la angajator la angajat.

Bonus: O sedinta de consultanta gratuita (fiscalitatea societatii, necesitatea anumitor autozizatii si avize, contabilitate si resurse umane).