Prelungirea duratei de functionare

Prelungirea duratei de functionare a societatii se realizeaza in doua etape distincte cu o durata intre ele de 40 – 45 zile. In prima etapa se depune la registrul comertului actul modificator prin care asociatul unic / asociatii / actionarii au decis prelungirea duratei de functionare a firmei. Acest act modificator se publica in Monitorul Oficial partea a IV-a. In tot acest rastimp de 40-45 de zile, ANAF sau tertii creditori ai firmei pot depune la registrul comertului in caz ca sunt datorii neachitate opozitie.

Actele necesare prelungirii duratei de functionare a unei societati sunt:

  • Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor acţionarilor/decizia asociatului unic);
  • Actul constitutiv actualizat;
  • Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social;

Serviciile noastre includ:

  • Conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat;
  • Conceperea si redactarea actului modificator (Hotararea AGA, Decizie asociat unic)
  • Intocmirea dosarului;
  • depunerea dosarului la registrul comertului;
  • ridicarea actelor de la Registrul Comertului;

Tarif: 450 lei (toate taxele sunt incluse)