Obtinere cod EORI

Numarul EORI este un numar unic in Uniunea Europeana, pe care autoritatile vamale sau alte autoritati desemnate de catre statele membre il atribuie operatorilor economici si altor persoane interesate, in vederea utilizarii acestuia incepand cu 1 iulie 2009 la toate operatiunile vamale derulate de acestea pe intreg teritoriul Uniunii Europene. Persoanele care sunt obligate sa […]

Completare si transmitere declaratie Intrastat

Obligatia furnizarii de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care indeplinesc simultan urmatoarele conditii: 1. sunt inregistrati in scopuri de taxa pe valoare adaugata – adica au cod de identificare fiscala; 2. realizeaza schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene; 3. valoarea totala anuala a schimburilor de bunuri cu alte state […]

Fiscalizare casa de marcat

Legislatia in vigoare prevede ca procesul de fiscalizare casa de marcat cu jurnal electronic sa se realizeze in baza unei proceduri ANAF. Pasii care trebuie parcursi pentru fiscalizarea casei de marcat sunt: • Intocmirea dosarului de fiscalizare a caselor de marcat • Depunerea dosarului de fiscalizare casa de marcat la D.G.F.P. de pe raza teritoriala […]

Obtinere formular A1 de la Casa de Pensii

Formularul A1 este un document folosit in Uniunea Europeana care atesta afilierea unui lucrator detasat intr-un alt stat membru UE la sistemul de asigurari sociale din tara de origine.  Pe durata prestarii activitatii in strainatate, lucratorul sau reprezentantii acestuia trebuie sa fie oricand in masura sa prezinte autoritatilor din tara gazda Formularul A1. Serviciile noastre […]

Obtinere certificate de atestare fiscala de la ANAF

Certificatul de atestare fiscala este documentul care reflecta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului. Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala organul fiscal competent verifica: dosarul fiscal al contribuabilului, fisa pentru evidenta analitica pe platitori a contribuabilului, existenta sumelor de restituit/rambursat […]