Obtinere certificate de atestare fiscala de la ANAF

Certificatul de atestare fiscala este documentul care reflecta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului.

Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala organul fiscal competent verifica: dosarul fiscal al contribuabilului, fisa pentru evidenta analitica pe platitori a contribuabilului, existenta sumelor de restituit/rambursat pentru care nu au fost emise decizii de restituire/rambursare pana la data depunerii cererii de eliberare a certificatului, precum si existenta deciziilor de rambursare sau a documentatiei aprobate pentru solutionarea cererii de restituire pentru care nu au fost emise si inregistrate in evidenta fiscala note de compensare/restituire.

Echipa noastra va sta la dispozitie in vederea reglarii diverselor probleme fiscale( lipsa declaratii, bilanturi anuale, necesitatea initierii unor compensari, etc)si obtinerii certificatului de atestare fiscala.

Nu ezitati sa ne contactati pentru informatii suplimentare!