Schimbarea sediului social

Schimbarea sediului social al unei firme se poate face in cadrul aceluiasi judet sau dintr-un judet in altul si presupune intocmirea unei documentatii specifice, completarea unor formulare si indeplinirea unor formalitati de inregistrare la Registrul Comertului.

Actele necesare schimbarii sediului social sunt:

 • Cererea de înregistrare (original);
 • Declaraţia-tip pe propria răspundere (model 3 – original);
 • Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor acţionarilor/decizia asociatului unic, original);
 • Certificatul de înregistrare (original);
 • Certificatele constatatoare emise de registrul comertului pentru sediul social, terti si puncte de lucru (daca este cazul);
 • Actul constitutiv actualizat (original);
 • Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social;
 • Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis de ANAF, rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social;
 • Avizul asociatiei de proprietari/locatari si acordul vecinilor (daca este cazul);
 • Copii de pe actele de proprietate ale noului sediu social;

Serviciile noastre includ:

 • Conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat;
 • Conceperea si redactarea contractului pentru noul sediu social;
 • Conceperea si redactarea actului modificator (Hotararea AGA, Decizie asociat unic)
 • Completarea cererii de inregistrare a mentiunii si a declaratiei model 3 si / sau 2;
 • Intocmirea dosarului;
 • depunerea dosarului la registrul comertului;
 • ridicarea actelor de la Registrul Comertului;

Tarif: 450 lei (toate taxele sunt incluse)