Munca

Cetatenii unui stat din afara Uniunii Europene si cei ai unui stat din afara Spatiului Economic European, care doresc sa munceasca in Romania au nevoie sa obtina in prealabil un permis de sedere in scop de munca, care se acorda in baza unui aviz de angajare.

Avizul de angajare se obtinere de catre angajator (nu de catre titularul avizului) de la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari din judetul in care isi are sediul social, dupa depunerea unei serii de documente.

Exceptie fac strainii titular ai dreptului de sedere temporara pentru studii care pot fi incadrati in munca pe teritoriul Romaniei fara aviz de angajare, numai cu contract individual de munca cu timp partial (contract de munca part-time sau cu jumatate de norma), cu durata muncii de maxim 4 ore pe zi.

Conditiile ce trebuie indeplinite de cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene (UE) ori ai unui stat membru al spatiului Economic European (SEE) pentru a putea fi angajati pe teritoriul Romaniei:

• Locurile de munca vacante nu pot fi ocupate de cetateni romani, ai statelor membre UE/SEE sau de rezidenti permanenti pe teritoriul Romaniei;

• Solicitantii indeplinesc conditiile speciale de pregatire profesionala, precum si conditiile referitare la experienta in activitate si autorizare;

• Solicinatii nu au antecedente penale care sa fie incompatibile cu activitatea pe care o desfasoara sau urmeaza sa o desfasoare pe teritoriul Romaniei;

• Poseda dovada ca sunt apti din punct de vedere medical sa desfasoare activitatea respectiva;

• Solicitantii se incadreaza in contingentul anual aprobat prin Hotarare a Guvernului.

Conditii care trebuie indeplinite de angajatori:

• Au achitate la zi obligatiile catre bugetul de stat;

• Desfasoara activitati compatibile cu functia pentru care se solicita incadrarea in munca a strainului;

• Nu au fost sanctionati pentru munca nedeclarata sau angajare ilegala, in ultimele 6 luni anterioare solutionarii cererii in cazul lucratorilor permanenti/sezonieri/stagiari/transfrontalieri/inalt calificati/au pair/detasati/ICT.

Categorii de lucratori:

• Lucrator permanent  ̶  strainul incadrat in munca pe teritoriul Romaniei cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata, incheiat cu un angajator in baza avizului de angajare;

Lucrator stagiar  ̶  strainul incadrat in munca pe teritoriul Romaniei in baza avizului de angajare, titularul unei diplome de invatamant superior sau care urmeaza o forma de invatamant superior intr-o tara terta, care participa pe teritoriul Romaniei la un program de stagiu, cu durata determinata, in scopul obtinerii unei calificari profesionale, ori in scopul imbunatatirii pregatirii profesionale sau a cunostintelor lingvistice si culturale;

Lucrator sezonier  ̶  strainul care locuieste temporar pe teritoriul Romaniei, fiind incadrat in munca cu contract individual de munca pe durata determinata, pentru a presta o activitate care se desfasoara in functie de succesiunea anotimpurilor;

Lucrator transfrontalier  ̶  strainul, cetatean al unui stat ce are frontiera comuna cu Romania si care locuieste in zona de frontiera a statului respectiv, incadrat intr-o localitate de frontiera de pe teritoriul Romaniei cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, incheiat cu un angajator in baza avizului de angajare;

Lucrator inalt calificat  ̶  strainul incadrat in munca pe teritoiul Romaniei pe un loc de munca inalt calificat, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata de cel putin un an, incheiat cu un angajator in baza avizului de angajare;

Lucrator detasat  ̶  strainul calificat, detasat temporar de la intreprinderea stabilita intr-o tara terta, la care este si ramane angajat cu contract individual de munca valabil, la un beneficiar al prestarii de servicii care apartine acelei intreprinderi sau aceluiasi grup de intreprinderi din care face parte intreprinderea de la care se face detasarea ori cu care intreprinderea a incheiat un contract ce presupune detasarea unui angajat al acesteia pe teritoriul Romaniei;

Lucrator ICT (persoana transferata in cadrul aceleiasi companii)  ̶  strainul care locuieste intr-o tara terta la data depunerii documentatei necesare pentru obtinerea avizului de detasare si care face obiectul unui transfer in cadrul aceleiasi companii;

Lucrator au pair  ̶  strainul incadrat in munca temporar la o familie gazda, pe teritoriul Romaniei, pentru a-si imbunatati cunostintele si competentele lingvistice in schimbul unor activitati casnice usoare si de ingrijire a copiilor.

In baza avizului de angajare (in original) cetateanul strain aplica pentru o viza de lunga sedere in scop de munca, prin depunerea unui dosar la Misiunile Diplomatice. 

Dupa obtinerea vizei de lunga sedere in scop de munca, cetateanul strain depune la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari dosarul pentru obtinerea permisului de lunga sedere.

Echipa noastra va sta la dispozitie pentru consiliere, asistenta si/sau reprezentare pentru obtinerea avizului de munca si a permisului de sedere in Romania.

Nu ezitati sa ne contactati pentru solicitarea unei oferte personalizate!

Studii:

Cetatenii unui stat din afara Uniunii Europene si cei ai unui stat din afara Spatiului Economic European, care doresc sa studieze la o institutie de invatamant de pe teritoriul Romaniei trebuie sa obtina viza de lunga sedere pentru studii, de la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.

Viza de lunga sedere pentru studii poate fi acordata, la cerere, strainilor care solicita intrarea pe teritoriul Romaniei in calitate de student, stagiar sau elev care participa la un program de schimb de elevi sau proiect educational, cu conditia ca institutia la care studiaza sa fie acreditata potrivit legii. Viza se acorda si strainilor acceptati la studii in baza documentelor internationale la care Romania este parte.

Viza de lunga sedere pentru studii primeste aprobarea Centrului National de Vize numai dupa obtinerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrari.

Dupa intrarea in Romania, in baza vizei, trebuie sa se obtina un permis de sedere. Acesta atesta dreptul de sedere in Romania si se obtine de la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari.

Echipa noastra va sta la dispozitie pentru consiliere, asistenta si/sau reprezentare pentru obtinerea avizului si a permisului de sedere in Romania.

Nu ezitati sa ne contactati pentru solicitarea unei oferte personalizate!

Reintregirea familiei:

Cetatenii unui stat din afara Uniunii Europene si cetatenii unui stat din afara Spatiului Economic European pot obtine reintregirea familiei doar daca sunt posesorii unui permis de sedere temporara, valabil un an, ai unei Carti albastre a UE, ai unui permis ICT, ai unui permis „mobile ICT”, ai unui permis de sedere pe termen lung sau au statutul de refugiati ori sunt beneficiarii unei protectiei subsidiare. 

Cine poate solicita reintregirea familiei?

Solicitantii, in calitate de sponsori, pot cere reintregirea familiei prin acordare a dreptului de sedere pentru sot/sotie, pentru copii minori necasatoriti sau copiii sotului/sotiei, precum si pentru rudele de gradul I in linie ascendenta sau ale sotului/sotiei, in cazul in care nu se pot intretine singure si nu se bucura de un sprijin al familiei adecvat in tara de origine. De asemenea, reintregirea familiei se poate face si pentru copiii necasatoriti ai solicitantului sau al sotului/sotiei, in cazul in care acestia nu se pot intretine singuri, din motive medicale.

Pot solicita reintregirea familiei si minorii neinsotiti, beneficiari ai statutului de refugiat sau ai protectiei subsidiare, pentru rudele de gradul I in linie ascendenta, sau atunci cand astfel de rude nu exista sau nu pot fi identificate, pentru orice alta ruda a acestora.

Pentru reintregirea familiei in Romania trebuie ca solicitantul sa obtina avizul de la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari din judetul in care locuieste.

Reintregirea familiei cu cetateni romani:

Membrii de familie ai cetatenilor romani trebuie sa obtina de la oficiile consulare ale Romaniei din statul in care au resedinta, viza de lunga sedere pentru reintregirea familiei.

Pot solicita viza pentru reintregirea familiei urmatoarele categorii de persoane:

• strainii casatoriti cu cetateni romani;

• strainii necasatoriti care convietuiesc cu cetateni romani necasatoriti, daca au cel putin un copil impreuna, denumiti in continuare parteneri;

• copiii cetateanului roman, ai sotului/sotiei sau ai partenerului, inclusiv cei adoptati care: nu au implinit varsta de 21 de ani, se află in continuarea studiilor si nu au depăşit vârsta de 26 ani; desi sunt adulti, acestia nu se pot intreţine singuri din motive medicale;

• rudele de gradul I in linie ascendenta ale cetateanului roman sau ale sotului/sotiei acestuia;

• strainul parinte al cetateanului roman minor, daca face dovada a faptului ca minorul se afla in intretinerea sa sau ca exista obligatia platii pensiei de intretinere, obligatie pe care strainul si-o indeplineste cu regularitate;

• strainii, membrii de familie ai cetatenilor romani, care fac dovada ca sunt inregistrati cu drept de rezidenta in alt stat membru in aceasta calitate.

Acordarea vizei de lunga sedere pentru reintregirea familiei poate fi refuzata atunci cand solicitarea se intemeiaza pe o casatorie de convenienta constatata anterior sau cand exista o stare de bigamie ori poligamie.

Dupa intrarea in Romania in baza vizei de lunga sedere pentru reintregirea familiei este necesara obtinerea unui permis de sedere. Acesta atesta dreptul dumneavoastra de sedere in Romania si se obtine de la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari.

Permisul de sedere va avea o valabilitate de 6 luni, timp in care solicitantul va putea depune cerere pentru prelungirea permisului sau se poate orienta catre un alt scop de sedere in Romania.

Nu se acorda prelungirea dreptului de sedere atunci cand se constata:

• existenta unei stari de bigamie sau poligamie;

• cei doi soti nu mai au impreuna o relatie conjugala sau o relatie de familie efectiva, pe teritoriul Romaniei;

• strainul a recunoscut filiatia unui copil roman exclusiv in scopul obtinerii dreptului de sedere.

Echipa noastra va sta la dispozitie pentru consiliere, asistenta si/sau reprezentare pentru obtinerea avizului si a permisului de sedere in Romania.

Nu ezitati sa ne contactati pentru solicitarea unei oferte personalizate!

Alte scopuri:

Cetatenii unui stat din afara Uniunii Europene si cei ai unui stat din afara Spatiului Economic European care doresc sa ramana pe teritoriul Romaniei pentru o perioada mai mare de timp pentru alte scopuri trebuie sa indeplineasca o serie de conditii, in concordanta cu scopul ales.

Categoria „alte scopuri” contine o serie de activitati pe care cetateanul strain le poate desfasura pe teritoriul Romaniei:

• In calitate de administrator al unei societati comerciale

In acest caz trebuie facuta dovada ca indeplineste in mod cumulativ urmatoarele conditii:

  • Are calitatea de administrator al firmei;
  • La data solicitarii nu este asociat sau actionar la societatea comerciala in cauza si nu a avut aceasta calitate in ultimi 2 ani;
  • La firma respectiva nu mai exista alt strain care a obtinut drept de sedere in acest scop;
  • Societatea comerciala a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel putin 50.000 euro.

• In scopul formarii profesionale neremunerate in cadrul unui furnizor de pregatire profesionala acreditat ori in cadrul unei intreprinderi din sectorul public sau privat

In acest caz trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • Sa aiba incheiat un contract de formare profesionala;
  • Sa dispuna de mijloace de intretinere in cuantum egal cu cel putin salariul mediu brut pe economie lunar pentru intreaga perioada inscrisa in viza.

• In scopul efectuarii de voluntariat

In acest caz trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • Sa aiba incheiat un contract de voluntariat cu o persoana juridica de drept public sau de drept privat fara scop lucrativ, denumita si entitatea-gazda;
  • Varsta peste 14 ani, inclusiv, precum si incuviintarea parintilor sau a tutorelui cu privire la sederea pe teritoriul Romaniei;
  • Dovada entitatii-gazde privind incheierea unei polite de asigurare civila si asigurarea cheltuielilor pentru cetateanul strain voluntar.

• In scopul urmarii unui tratament medical de lunga durata 

In acest caz trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • Sa prezinte scrisoare de acceptare a institutiei medicale publice sau private la care va urma tratamentul, in care sa se precizeze diagnosticul si durata tratamentului. Poate ramane cu pacientul si un eventual insotitor, daca in scrisoarea de acceptare este precizat ca persoana in cauza nu se poate ingriji singura si necesita insotitor.

Viza de lunga sedere pentru scopurile precizate mai sus se poate obtine de la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.

Pentru obtinerea vizei de lunga sedere este necesar avizul Inspectoratului General pentru Imigrari.

Dupa intrarea in Romania trebuie sa obtineti un permis de sedere. Acesta atesta dreptul dumneavoastra de sedere in Romania si se obtine de la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari.

Echipa noastra va sta la dispozitie pentru consiliere, asistenta si/sau reprezentare pentru obtinerea avizului si a permisului de sedere in Romania.

Nu ezitati sa ne contactati pentru solicitarea unei oferte personalizate!