Modificarea obiectului de activitate

Actele necesare prelungirii duratei de functionare a unei societati sunt:

  • Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor acţionarilor/decizia asociatului unic);
  • Actul constitutiv actualizat;
  • Certificatul de inregistrare in original;
  • Certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor-tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatilor, in original.

Serviciile noastre includ:

  • Conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat;
  • Conceperea si redactarea actului modificator (Hotararea AGA, Decizie asociat unic)
  • Intocmirea dosarului;
  • depunerea dosarului la registrul comertului;
  • ridicarea actelor de la Registrul Comertului;

Tarif: 450 lei (toate taxele sunt incluse)