Infiintare fundatie

In conformitate cu Ordonanta nr.26/2000, fundatia este o organizatie neguvernamentala ce se constituie de catre una sau mai multe personae, ce aloca un patrimoniu in vederea realizarii unui scop general sau, dupa caz, al unor colectivitati. Pentru infiintare fundatie sunt necesare 100 salarii minime pe economie.

Actul Constitutiv si Statutul fundatiei se autentifica de notarul public.

Actele necesare pentru dosarul de înfiinţare a unei Fundaţii sunt următoarele:

• Cerere de inscriere in vederea dobandirii personalitatii juridice( o cerere-tip ANEXA 5);

• Act constitutiv (3 exemplare-originale);

• Statut (3 exemplare-originale);

• Actele doveditoare ale sediului(contractul de comodat/contractul de inchiriere);

• Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor in cazul in care sediul Fundatiei va fi stabilit intr-un condomeniu(bloc de locuinte);

• Dovada patrimoniului iniţial(foaia de varsamant emisa de catre banca)

• Cazierele fiscale ale membrilor-in original;

• Dovada Disponibilităţii Denumirii eliberate de Ministerul Justiţiei;

• Taxa judiciara de timbru in cuantum de 100 lei;

• Copie CI membrii fondatori;

• CD/DVD cu documentele constitutive ale Fundatiei in format Word si PDF.

Serviciile noastre includ:

• Completarea cererii de inregistrare;

• Obtinerea dovezii privind disponibilitatea si a rezervarii denumirii;

• Conceperea, redactarea si atestatea statului;

• Conceperea, redactarea si atestarea actului constitutiv;

• Achitarea taxelor judiciare de timbru;

• Constituirea, depunerea dosarului, reprezentarea si ridicarea actelor de la judecatorie.

Tarif: 1.500 lei (toate taxele incluse)