Suspendarea sau reluarea activitatii

Suspendarea activitatii firmei se poate face pe o perioada de maxim 3 ani. După expirarea termenului de suspendare fie se reia activitatea, fie se radiaza firma. Reluarea activității după suspendare se poate face oricând până la termenul care a fost declarat când s-a intrat în inactivitate temporara.

Documentele necesare suspendarii/reluarii activitatii sunt:

  • Cererea de inregistare a mentiunii de suspendare a activitatii;
  • Declaratia model 3 din care sa rezulte ca nu se desfasoara nicio activitate la sediul social, punctele de lucru sau la terti;
  • Hotărârea adunării generale a asociaţilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporară a activităţii sau reluarea activităţii societăţii;
  • Certificatele constatatoare emise în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activităţii/suspendarea activităţii;

Serviciile noastre includ:

  • completarea cererii de inregistrare a mentiunii;
  • conceperea si redactarea actului modificator (hotararea adunarii generale/decizia asociatului unic);
  • intocmirea dosarului;
  • depunerea dosarului la registrul comertului;
  • ridicarea actelor;

Tarif: 300 lei