Excluderea sau retragerea asociatilor

Actele necesare retragerii unui asociat sunt: Cererea de înregistrare; Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic/ Consiliului de administraţie/ directoratului sau actul adiţional la actul constitutiv (original); Contractul de cesiune in original; Actul constitutiv actualizat; Dupa caz declaratie de asociat unic; Serviciile noastre includ: Conceperea si redactarea actului […]

Infiintarea sau desfiintarea de puncte de lucru

Actele necesare infiintarii unui punct de lucru sunt: Cererea de înregistrare; Declaraţia – tip pe propria răspundere, în original, semnată de asociaţi sau administratori/membrii ai directoratului, (modei 3); Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic/Consiliului de administraţie/ directoratului, în cazul în care este abilitat în acest sens (original); Dovezile privind sediile secundare (un […]

Suspendarea sau reluarea activitatii

Suspendarea activitatii firmei se poate face pe o perioada de maxim 3 ani. După expirarea termenului de suspendare fie se reia activitatea, fie se radiaza firma. Reluarea activității după suspendare se poate face oricând până la termenul care a fost declarat când s-a intrat în inactivitate temporara. Documentele necesare suspendarii/reluarii activitatii sunt: Cererea de inregistare a mentiunii […]

Majorarea capitalului social

Scopul acestei majorări poate fi consolidarea situaţiei financiare sau atragerea de noi resurse pentru finanţarea investiţiilor necesare continuării activităţii în condiţiile unei competiţii din ce în ce mai ridicate în toate domeniile. Această operaţiune se poate realiza după 2 metode: creşterea valorii nominale a acţiunilor existente; emiterea de noi acţiuni. Actele necesare majorarii capitalului social […]

Modificarea obiectului de activitate

Actele necesare prelungirii duratei de functionare a unei societati sunt: Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor acţionarilor/decizia asociatului unic); Actul constitutiv actualizat; Certificatul de inregistrare in original; Certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor-tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatilor, in original. Serviciile noastre includ: Conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat; Conceperea […]

Schimbarea sediului social

Schimbarea sediului social al unei firme se poate face in cadrul aceluiasi judet sau dintr-un judet in altul si presupune intocmirea unei documentatii specifice, completarea unor formulare si indeplinirea unor formalitati de inregistrare la Registrul Comertului. Actele necesare schimbarii sediului social sunt: Cererea de înregistrare (original); Declaraţia-tip pe propria răspundere (model 3 – original); Actul modificator al […]

Modificarea denumirii societatii

Documente necesare modificarii denumirii unei societati sunt: • Copii dupa actele de identitate ale asociatilor; • Obtinerea dovezii privind disponibilitatea si a rezervarii denumirii; • Certificatul de inregistrare in original; • Act constitutiv actualizat Serviciile noastre includ: • Obtinerea rezervarii denumirii societatii; • Conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat; • Conceperea si redactarea actului modificator […]

Alocarea identificatorului unic la nivel European (EUID)

Emiterea unui nou certificat de înregistrare conţinând şi identificatorul unic la nivel european – EUID este opţională şi poate fi solicitată separat sau odată cu înregistrarea altor menţiuni în registrul comerţului. Serviciile noastre includ: • Intocmirea documentatiei pentru eliberarea unui nou certificate de inregistrare; • Depunerea si ridicarea actelor de la Registrul Comertului. Tarif: 200 lei