Profesii liberale si reglementate, care nu se inregistreaza la Registrul Comertului

Profesiile liberale nu se inregistreaza la Registrul Comertului. Dupa obtinerea autorizatiei de la autoritatea care reglementeaza profesie liberala, aceasta se inregistreaza la ANAF. Echipa noastra va sta la dispozitie pentru consiliere, asistenta si/sau reprezentare pentru intreg parcursul de infiintare a formei de organizare pentru profesiile liberale. Nu ezitati sa ne contactati pentru solicitarea unei oferte personalizate!

Infiintare intreprindere familiala (I.F.)

Intreprinderea Familiala este intreprinderea economica, fara personalitate juridical, organizata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa, fiind constituita din doi sau mai multi membri ai unei familii. Membrii unei intreprinderi familiale pot fi simultan: persoana fizica autorizata; titular al unor intreprinderi individuale; salariati ai unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, […]

Infiintare intreprindere individuala (I.I.)

Intreprinderea Individuala (I.I.) este intreprinderea economica, fara personalitate juridical, organizata de un intreprinzator persoana fizica, care are obligatia sa ceara inregistrarea la Registrul Comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice. Acte necesare infiintarii unei I.I.: • Copie act de identitate; • Documente care atesta pregatirea.experienta profesionala(diplome, certificate de calificare profesionala); • Dovada detinerii […]

Infiintare persoana fizica autorizata (P.F.A.)

Persoanele fizice ce doresc sa desfasoare activitatile economice individual si independent-ca personae fizice autorizate- au obligatia sa solicite inregistrarea in Registrul Comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice. Acte necesare infiintarii unui P.F.A. • Copia actului de identitate • Dovada detinerii spatiului pentru sediul profesional; • Documentele care atesta calificarea in domeniul de […]

Infiintare fundatie

In conformitate cu Ordonanta nr.26/2000, fundatia este o organizatie neguvernamentala ce se constituie de catre una sau mai multe personae, ce aloca un patrimoniu in vederea realizarii unui scop general sau, dupa caz, al unor colectivitati. Pentru infiintare fundatie sunt necesare 100 salarii minime pe economie. Actul Constitutiv si Statutul fundatiei se autentifica de notarul […]

Infiintare societate cu raspundere limitata-debutant (S.R.L.-D)

Infiintare firma SRL-D Societatea cu raspundere limitata debutant pe scurt SRL-D este un tip de forma juridica a societatilor comerciale aparut in anul 2011. Acest tip de societate comerciala este reglementat de Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 6/2011. Potrivit O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in […]

Infiintare asociatie

Asociatia – Este reprezentată printr-o convenţie în care mai multe persoane oferă permanent resurse materiale, cunoştinţe şi forţă de muncă, iar principalul aport este de a susţine activităţile comunităţilor locale, regionale sau internaţionale. Ordonanta nr. 26/2000 – prezintă asociaţiile ca fiind organizaţii formate din cel puţin trei persoane care contribuie cu diferite resurse materiale sau intelectuale pentru realizarea unor […]

Infiintare societate cu raspundere limitata (S.R.L.)

Societatea cu raspundere limitata, (SRL), este o intreprindere cu personalitate juridica, constituita de unul sau mai multi asociati in vederea exercitarii de activitati economice. SRL-ul este forma juridica cea mai des folosita de catre antreprenori. Principalul avantaj al acestei forme juridice este, dupa cum sugereaza si denumirea, faptul ca raspunderea pentru eventuale prejudicii este limitata […]

Infiintare sucursala a unei firme cu sediul in strainatate

Filiala reprezinta o societate comerciala de sine statatoare, avand personalitate juridica proprie, conform legilor 31/1990 si 26/1990. Filiala este conceputa ca o entitate comerciala cu personalitate juridica similara cu cea a societatii-mama, in sensul ca, fiind constituita de o anumita companie, respecta aceleasi proceduri si depinde de aceasta sub aspect economic. Cu toate acestea, filiala […]